Sommigen noemen het Algemene Voorwaarden, WebStal houdt het simpel. Hieronder ziet u de spelregels voor het gebruik van WebStal-producten of diensten.

Betaling

 • Facturen dienen betaald te worden vóór of óp de vervaldatum van de factuur. Als na deze datum het verschuldigde bedrag niet op de rekening van WebStal aanwezig is, zal er een herinnering worden gestuurd. Mocht na de vervaldatum van de herinnering het bedrag nog steeds niet overgemaakt zijn, dan zal uw dienst worden gestopt. Uw gegevens blijven een maand bewaard. Als binnen die maand het bedrag, en administratiekosten, alsnog worden overgemaakt, dan zal uw dienst weer actief worden gezet.
 • Mocht u een keer niet in staat zijn om te voldoen aan de financiële verplichting, neem dan contact op met ons. Wij zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen. WebStal wil u op alle manieren tegemoet komen, binnen de redelijke mogelijkheden.
 • Diensten en producten worden afgenomen voor een periode. Neemt u een dienst met een looptijd van een jaar af, dan betaalt u voor dat jaar. Wilt u tussentijds de dienst stopzetten, dan is dat mogelijk, maar wordt het resterende bedrag niet teruggestort.

Website

 • De informatie op uw website is uw eigen verantwoordelijkheid. Het is niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, video’s, etc. te plaatsen die aanzetten tot haat, racisme, geweld, of welk ander strafbaar feit dan ook.
 • Het is niet toegestaan welke vorm van pornografie dan ook te plaatsen.
 • Gegevens op uw site zijn uw eigendom. Mocht u afbeeldingen van andere sites, zonder toestemming, gebruiken, dan zijn de gevolgen hiervan ook voor uzelf.
 • Het is niet toegestaan om code te plaatsen die het gebruik van de site, of van andere sites, ernstig verstoren. Denk hierbij aan code dat een DDOS kan uitvoeren, spam (overmatig veel email) kan versturen, en dergelijke.

Uw gegevens

 • WebStal gebruikt uw gegevens enkel voor het zo goed mogelijk voorzien in uw dienst of product. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorverkocht, of doorgegeven, en zijn enkel op de computers van WebStal aanwezig. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het juist verwerken van de betalingen en het contact houden met u als klant.
 • Bij het stopzetten van een dienst of product heeft u het recht om te verzoeken alle gegevens van u, die bij ons bekend zijn, te laten verwijderen. Dit geldt niet voor de administratie, WebStal is verplicht vanuit de wet om deze een bepaalde periode te bewaren. Uw website, online data en dergelijke informatie zal wel worden verwijderd.
 • Op verzoek zal WebStal u alle informatie die over u bij ons bekend is doen toekomen.
 • Op verzoek zal WebStal alle informatie die over u bij ons bekend is verwijderen, binnen de wettelijke grenzen.

Samenvattend

WebStal wil u helpen uw site zo succesvol mogelijk te laten zijn, op welke manier dan ook. Wij helpen u daarbij, als u ons de vraag stelt. Voor meer vragen: neem contact op met info@webstal.nl.